Vad är HS?

HS är en hudsjukdom som kännetecknas av inflammation i huden. I de inflammerade områdena uppstår ofta knölar, sår och bölder. Inflammationen uppkommer oftast i de hudområden där det finns en viss typ av svettkörtlar som kallas apokrina körtlar. Dessa finns framför allt i armhålorna, ljumskarna, underlivet och på bröstet. Inflammationen kan uppstå överallt i huden, förutom på läppar, handflator och fotsulor.


Diagnos

Många sjukdomar kan fastställas genom ett blodprov eller en röntgenundersökning. Det gäller inte för HS. Här ställs en klinisk diagnos, det vill säga att läkaren gör en bedömning av resultaten från olika undersökningar och provtagningar samt anamnes. Anamnes betyder sjukdomshistoria. Läkaren genomför en anamnes genom att ställa frågor till dig om eventuella ovanliga symtom och tidigare sjukdomar. En anamnes genomförs för att läkaren ska få en så tydlig sjukdomsbild som möjligt. Det finns tre olika grader av HS. Hurley grad 1, Hurley grad 2 och Hurley grad 3.  (Hurley-skalan framarbetades 1989).

Hurley-skalan

Behandlingar


A. Hurley grad 1: Enstaka knölar/bölder men inga fistlar eller ärrbildning.

B. Hurley grad 2: Återkommande knölar/bölder, början till fistel- och ärrbildning.

C. Hurley grad 3: Ett helt hudområde med flera knölar/bölder och fistelbildningar mellan drabbade områden samt ärrbildning.

Behandlingen vid HS kan variera från region till region. Normalt utgår man från vilken Hurley grad du har och anpassar behandlingen efter det och ibland kombinerar man olika behandlingsmetoder. Det är viktigt att få en tidig diagnos och att sedan få komma till en läkare som har kunskap om, och möjlighet att känna igen det som kännetecknar sjukdomen. 

Idag finns det vissa mediciner som kan lindra, men inte bota. En medicin som fungerar bra för en person kanske inte alls fungerar för en annan. Behandlingen som erbjuds bör baseras på just din situation. Förutom medicin kan man vid behov få kirurgisk behandling. Det kan vara ett litet kirurgiskt ingrepp eller en laseroperation på mindre eller större områden. Man kan också påverka sin egen situation genom att t.ex. utesluta vissa födoämnen och här får man också prova sig fram. Det kan t.ex. fungera att äta en anti-inflammatorisk kost för att förbättra sin HS. Eftersom det inte finns någon forskning kring vad som verkligen orsakar HS så är det i dagsläget inte möjligt att säga exakt vad som fungerar.  Man får prova sig fram.


Under fliken svenska regioner redovisar vi statistik och den behandling som erbjuds i regionerna. Alla regioner har inte svarat, men vi fortsätter vårt arbete med att få svar. 

Samsjuklighet

Det finns kopplingar mellan HS och depression, inflammatoriska tarmsjukdomar (IBS & Chrons), vissa former av cancer (maligniteter), artriter samt det som kallas för Metabolt syndrom. Metabolt syndrom är ett tillstånd som ökar risken för hjärt- och lungsjukdomar och det kännetecknas av bukfetma ihop med minst 2 av följande tillstånd

  • Förhöjd mängd av fett i blodet (triglycerider)
  • För lågt kolesterol (HDL)
  • Högt blodtryck
  • Diabetes typ 2


Flera studier visar att HS har en stor inverkan på livskvalitet jämfört med andra dermatologiska sjukdomar t.ex. Psoriasis. Detta mäter man i DLQI (Dermatology Life Quality Index). Ett formulär som innehåller 10 olika frågor och som hjälper läkaren att se hur din livskvalitet blir påverkad.