Region Dalarna meddelar följande statistik för HS-diagnoser i regionen.

 

Man hade under år 2019 67 HS-patienter som hade kontakt med Hudsjukvården. 89 HS-patienter hade under år 2019 någon form av kontakt med sjukvården i hela regionen.

 

Regionen uppger att man tillhandhåller rådgivning, läkemedelsbehandling och kirurgi till sina HS-patienter. Regionen har ett samarbete mellan omvårds-personalen och läkare samt vid behov kontakt med kurator.

 

Det bedrivs ingen HS-forskning i regionen och man har ingen information om HS, behandling, kliniker eller medicinska rapporter på sin hemsida.

 

Uppgiftslämnare: Verksamhetschef/Hudläkare, Hudsjukvården.