Region Värmland uppger att det finns 544 patienter diagnostiserade med HS som huvud- eller bi-diagnos jämt fördelat över åren från 2015-2020 (200916). 493 patienter har HS som huvuddiagnos. Av dessa 544 är 382 kvinnor och 162 män.

 

I regionen erbjuder man lokalbehandling, tablett och injektionsbehandling (biologiska läkemedel) och kirurgi.

 

Regionen har inget specifikt vårdteam, men ett samverkansarbete mellan hudkliniken och kirurgkliniken för att bättre ta hand om patientgruppen pågår.

 

Det bedrivs ingen forskning i regionen och det finns ingen information om HS, behandling, kliniker eller medicinska rapporter på regionens hemsida.

 

Uppgiftslämnare: Bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör.