Region Örebro uppger att för perioden 2017-20200916 har 262 personer diagnostiserats med HS. Av dessa är 183 kvinnor och 79 män.

 

Regionen erbjuder medicinsk behandling (enligt de riktlinjer som finns, inklusive abalimumab) samt koldioxidlaser.

 

Regionen erbjuder inget specifikt vårdteam just för denna diagnos, men de arbetar i stort sett alltid i team läkare/sjuksköterska och de har tillgång till kurator.

 

I nuläget pågår ingen forskning gällande HS i regionen. Regionen har ingen egen digital information men det händer att de hänvisar till t.ex. HS online som är Abbvies digitala informationssida om HS.

 

Uppgiftslämnare: Fil. Dr. Hälso- och sjukvårdsstrateg