Region Västernorrland redovisar statistik från 2018-2020 (september) enligt nedan.

 

                                        2020                                  2019          2018

Specialistvård              59 kvinnor, 20 män     (47/18 och 51/18)

Hälsocentraler            30 kvinnor, 20 män     (34/15 och 33/16)

Privata vårdcentraler 15 kvinnor, 10 män      (16/4   och 16/3)

 

Regionen erbjuder behandling utifrån svårighetsgrad:

 

Läkemedel lokalt (azelainsyra, klindamycin, inj kortison).

Läkemedel tablett (tetracyklin, klindamycin, rifampicin, metformin, acitretin, antiandrogen).

Läkemedel injektion (adalimumab, biologiskt läkemedel).

 

Kirurgi, och vid behov remiss till Umeå för laserkirurgi eller plastikkirurgi.

 

Inom primärvården finns vid behov dietist, hjälp med rökavvänjning, kurator etc.

 

Det bedrivs ingen forskning i regionen och det finns ingen information om HS, behandling, kliniker eller medicinska rapporter på regionens hemsida.

 

Uppgiftslämnare: Överläkare, Hudkliniken Sundsvalls sjukhus.