Region Västerbotten hade 70 patienter med diagnosen HS år 2019. De har inte angivit hur många män och kvinnor.

 

Regionen erbjuder alla behandlingar som rekommenderas i europeiska guidelines (se PDF under fliken relevanta länkar) för HS enligt Zouboulis et al. 2015 (förutom IVIG, den generella benämningen på immunglobulin som ges intravenöst, Colchicin och opiater). Så behandlingar som ges kan sammanfattas inom kirurgiska, medicinska och livsstilsåtgärder.

 

Det bedrivs ingen forskning i regionen och det finns ingen information om HS, behandling, kliniker eller medicinska rapporter på regionens hemsida.

 

Uppgiftslämnare: Verksamhetschef Hud- och STD-kliniken.

 

Information inhämtad från Dr. Alexander Shayesteh:

 

I Västerbottens region finns en livsstilsmottagning med sjuksköterskor. De har befogenhet att konsultera läkare samt skicka remiss till dietister, kuratorer och rökavvänjningspersonal etc.

 

Mottagningen öppnades för psoriasispatienter, men man hänvisar även HS-patienter dit vid behov och med gott resultat.


Tisdagen den 12 oktober 2021 föreläste Dr. Alexander Shayesteh om CO2 Laseroperationer för HS patienter. Undrar du över något som inte tas upp under föreläsningen kan du skicka dina frågor till info@hsinternationalsweden.se så kommer svaren läggas upp här på vår hemsida.


Se föreläsningen här:

https://www.youtube.com/watch?v=e0hzwjBnzlk