Region Västra Götaland uppger att de senaste tre åren (2017-10-30 -2020-10-29) vid Sahlgrenska har 127 kvinnor och 64 män (unika patienter) med första besök för HS. Detta avspeglar således antalet nya patienter, många patienter går vid ett flertal besök för till exempel laserbehandling med efterkontroll.

 

Regionen behandlar HS-patienter utifrån Hurley-skalan och beroende på svårighetsgrad kan patienterna skötas både inom primärvård och specialistvård. De lindriga till måttliga stadierna behandlas oftast med livsstilsjusterande åtgärder som eventuellt rökstopp/viktnedgång/adressering av psykosocial miljö vid förekommande fall i kombination med läkemedelsbehandling. Detaljer kring vilka preparat som används i regionen finns i bifogad PDF. Regionens svårare fall remitteras till specialistvård och då kan laserbehandling med CO2-laser användas men även biologisk behandling med adalimumab och/eller kirurgi. Det sistnämnda sköts via plastikkirurgi eller gastrokirurgi.

 

Patienter i regionen som blir kallade till specialistvården tas omhand av ett tvärprofessionellt team bestående av både sjuksköterskor och specialistläkare. Det är i nuläget 2-3 olika läkare som bemannar detta team och ungefär lika många sjuksköterskor. Det kan hända att olika läkare har hand om återbesöken men alla ingår i teamet. Att endast ha samma läkare vid varje besök är inte schemamässigt möjligt på grund av ledighet, andra uppdrag inom kliniken, forskning/undervisning etc.

 

Det bedrivs ingen forskning i regionen och det finns ingen information om HS, behandling, kliniker eller medicinska rapporter på regionens hemsida.

 

Uppgiftslämnare: Regional samordning av kunskapsstyrning (RESAK)