Region Blekinge meddelar följande statistik för HS-diagnoser i regionen.

 

 

Nya Diagnoser:                                                  Besök hos läkare och andra yrkeskategorier:

 

2017: 41 varav 12 män och 29 kvinnor.         78 besök.

2018: 51 varav 11 män och 40 kvinnor.         98 besök.

2019: 70 varav 18 män och 52 kvinnor.        143 besök.

2020, fram till 15/10. 43 varav 10 män          81 besök.

och 33 kvinnor.

 

I regionen erbjuder man olika antiinflammatoriska behandlingar, inklusive TNF alfahämmare (biologiska preparat), kirurgi vid behov, men bör undvikas.

 

Regionen erbjuder inget vårdteam till HS-patienter. Det bedrivs ingen HS-forskning i regionen och man har ingen information om HS, behandling, kliniker eller medicinska rapporter på sin hemsida.

 

Uppgiftslämnare: Avdelningschef för Infektions- och hudkliniken.