Region Jämtland/Härjedalen redovisar att man har 44 patienter som är diagnostiserade med HS.

 

Regionen erbjuder följande behandlingar:

 

Vid HS Hurley grad 1, lokalbehandling med Skinoren, Clindamycin, Kenacort injektioner, kirurgisk behandling vid enstaka abscesser.

 

Vid HS Hurley grad 2, Tetralysal i 3 månader el Dalacin+Rimactan 6 månader, vid dålig effekt av ovanstående kan Metformin, Neotigason, Isotretinoin ges.

 

Vid Hurley grad 3, Adalimumab (biologisk behandling), CO2 laserbehandling (via remiss till Hudkliniken Umeå Universitetssjukhus). Kirurgisk behandling.

 

Regionen erbjuder inget vårdteam för HS-patienter, men kan diskutera patientärenden vid Regionrond med Umeå Universitetssjukhus. Det bedrivs ingen forskning i regionen och man har ingen information om HS, behandling, kliniker eller medicinska rapporter på sin hemsida.

 

Uppgiftslämnare: Enhetschef, Hud- och STI mottagningen.