Informationen nedan är hämtad från olika hemsidor, svenska och utländska.


Denna sida uppdateras när något mer av intresse framkommer och läggs då som första punkt.

Visste du att...

  • HS INTE är en autoimmun sjukdom. Oavsett vad du har hört så har HS aldrig klassificerats som en autoimmun sjukdom. Det finns inga starka bevis eller långvarig forskning som stöder HS som en autoimmun sjukdom. Den har klassificerats som en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. De senaste åren av forskning tyder på att HS är en autoinflammatorisk sjukdom som påverkar vårt medfödda immunförsvar. Så för nu, tills nya bevis eller forskning visar på något annat så att kategoriseringen ändras, är HS fortfarande officiellt en kronisk inflammatorisk hudsjukdom.


  • HS INTE är som akne. Namnet Acne Inversa är ett äldre namn för HS, så det finns ingen skillnad mellan HS och Acne Inversa förutom namnet.


  • HS INTE är smittsamt. Om HS var en smittsam sjukdom skulle det vara en epidemi. HS har aldrig varit en epidemi eller en smittsam sjukdom. Med det sagt, om en av dina abscesser (bölder) har staph och/eller MRSA, kan det vara mycket smittsamt om försiktighetsåtgärder inte vidtas. Detta är dock en sekundär faktor och betyder inte att HS är smittsam.


  • Bölderna inte är infekterade. Faktum är att våra bölder i allmänhet faktiskt är sterila. Det betyder dock inte att våra bölder inte kan bli infekterade. När bölder blir infekterade måste man omedelbart söka vård och få behandling.


  • HS INTE är en ovanlig/sällsynt sjukdom. Det finns tiotals miljoner rapporterade fall världen över. Man uppskattar att 1-4% av världens befolkning har HS. Anledningen till att det är så stort spann är p.g.a. att det finns många orapporterade, odiagnostiserade och fel diagnostiserade fall.


  • Det är en kombination av flera saker som gör att varet luktar illa. Var är en kombination av döda vita blodkroppar, bakterier (bra/dåliga), vävnadsrester, serum och levande eller döda mikroorganismer. Många av oss kan ha en lukt som sipprar från våra HS-abscesser utan tecken på infektion när det tagits en odling. Det finns andra HS-drabbade vars bölder inte luktar alls. Beroende på vilket stadium du befinner dig i, kan du också ha ärrvävnad och fistelgångar som kan samla var, ibland i flera år, vilket också kan bidra till lukten av en böld.


  • Läkare ofta envisas med att skriva ut antibiotika för HS. I många fall beror det på att det är allt de i dagsläget har att behandla sjukdomen med, förutom biologiska ämnen. Antibiotika kan hjälpa till med inflammation, men de är inte bra på lång sikt och har inte visat sig vara till hjälp för HS i de flesta fall. Om din läkare vill skriva ut antibiotika till dig kan du be honom/henne förklara varför. Är det inte p.g.a. en infektion kan du tacka nej, enligt HSConnect.org. (Vi länkar till HSConnect.org engelska information om antibiotika) 

         https://www.hsconnect.org/post/overprescribing-antibiotics  


  • Med en fistel menas att det bildats en onaturlig gång, en falsk förbindelse, mellan två håligheter i kroppen och det kommer vätska från den. Det kan bildas en fistel från en böld. En fistelgång kan vara en förbindelse i kroppen som bildas för att kroppsvätskor som till exempel var ska kunna dräneras. Den bildas oftast eftersom kroppen själv försöker dämpa inflammationen.

  • HS INTE beror på dålig hygien och är inte en sexuellt överförd sjukdom.

Konstnär: Isalind