Region Kronoberg har p.g.a. hög arbetsbelastning inte kunnat redovisa

någon statistik för regionen.

 

Regionen erbjuder följande behandling för HS-patienter:

 

Initialt Tetralysal + Skinoren lokalt. Vid dålig effekt försök med Dapsone/Isotretinoin beroende på omständigheter. Patienter med Hurley grad III-IV erbjuds Humira behandling. Patienter med behov av koldioxidlaser kan remitteras till Malmö.

 

Regionen erbjuder inget vårdteam för HS-patienter. Det bedrivs ingen forskning i regionen och det finns ingen information om HS, behandling, kliniker eller medicinska rapporter på regionens hemsida.

 

Uppgiftslämnare: Överläkare och medicinskt ansvarig för hudkliniken.