Region Jönköping redovisar en statistik där 648 unika individer fått diagnosen HS från 2016 till 2020. Det rör sig om 456 kvinnor och 192 män.

 

Åldersgrupper redovisas enligt nedan:

0 -24 171

25-44 317

45-64 141

65-79 16

80+ 3

 

Under år 2020 har 149 individer fått diagnosen HS. Av dessa var 106 kvinnor och 43 män.

 

Regionen uppger att man erbjuder följande behandling.

Lokal behandling, råd om viktnedgång och rökstopp med stöd vid behov (remiss vårdcentral), långtidsbehandling med antibiotika, biologisk behandling i särskilt svåra fall, vid lokaliserad problematik erbjuds kirurgi.

 

Regionen uppger att man utbildar läkare i användning av koldioxidlaser som alternativ till traditionell kirurgi.

 

Regionen erbjuder inte ett specifikt vårdteam, men man tillämpar att patienter med kronisk hudsjukdom har en fast vårdkontakt, vilket betyder att patienten får träffa samma läkare vi varje besök. Vad gäller vårdpersonal blir det oftast en liten grupp av sjuksköterskor och

undersköterskor som man lär känna vid sina upprepade kontakter med kliniken. Andra yrkeskategorier kopplas in på konsultbasis vid behov, men finns inte på hudkliniken.

 

Det bedrivs ingen forskning om HS i regionen och man har ingen specifik information om HS på sin hemsida men de hänvisar till betrodda källor när det gäller patientinformation online. De håller sig uppdaterade på nyheter och medicinska rapporter och detta tillämpas i vården av patientgruppen.

 

Uppgiftslämnare: Administrativ samordnare.