Region Norrbotten redovisar att under 2019 och 2020 (t.o.m aug) har 276 patienter med HS diagnos sökt vården i Regionen med fördelningen 156 kvinnor och 120 män.

 

Inom primärvården erbjuder regionen behandling enl. HÖK (handläggnings-överenskommelse mellan hudkliniken och primärvården) se innehåll nedan. Regionen erbjuder HS-patienter behandling med antibiotika, retinoider, biologiska läkemedel samt laser som finns på regionsjukhuset (NUS) i Umeå. Regionen remitterar patienter till dietist, VC för hjälp med rökstopp samt kurator. Patienter kan även få remiss till andra specialister vid misstanke om associerade sjukdomar. Regionen kan även boka patienten på en s.k. ”kirurg rond” för diskussion om operativa åtgärder av lokaliserad HS.

 

Det bedrivs ingen forskning i regionen. Patienter får muntlig information av ansvarig läkare samt en broschyr ”Information om hidradenitis suppurativa (HS) samt ett kort ”HS online”. I övrigt finns ingen information på regionens hemsida.

 

Uppgiftslämnare: Överläkare, Läkarchef Hudkliniken.

 

HÖK

 

Hidradenitis suppurativa Handläggningsöverenskommelse mellan Hudkliniken Sunderbyn och Primärvården i Norrbotten

 

Patienter som röker/snusar och/eller är överviktiga är överrepresenterade

Behandling i primärvård

∙ Ordinera nikotinstopp

∙ Behandla övervikt

∙ Utred avseende diabetes mellitus

∙ Rekommendera löst sittande kläder för att undvika friktion lokalt

 

Lokalbehandling

∙ Dalacin kutan emulsion 2 ggr dagligen i kombination med Skinoren kräm 2 ggr dagligen på  de drabbade områdena. Dalacin appliceras och får torka in, därefter Skinoren

∙ Ketokonazolschampo 2 dagar i veckan

 

Vid otillräcklig effekt av lokalbehandling kombinera med Tetralysal 300 mg x 2 i 3 månader

 

Kirurgisk behandling

Operation av drabbade områden kan övervägas om inte ovanstående behandling ger tillfredställande resultat. Kirurger kräver BMI inom referensområde. Även efter operation

brukar behov av lokalbehandling kvarstå.

 

Remiss till hudkliniken

Svår hidradenitis suppurativa som inte svarar på behandling enligt ovan.